Mgr. Lucie Cekotová

prekladateľka jazyka českého, slovenského, anglického a španielskeho

Ponúkam preklady textov vrátane súdneho overenia.

Svoju profesiu vykonávam ako SZČO už od roku 1999.

Kontakt:

MapaNa Honech III 4932, 760 05 Zlín
Telefón: +420 577 144 425, fax: +420 910 115 935, mobil: +420 604 209 569
E-mail: cekotova@cbox.cz
Skype: cekotova

Pracuji ze svého domova na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Schůzku se mnou si prosím předem dohodněte telefonicky.

Běžné komerční překlady s objednávkou mi můžete zaslat nejlépe elektronickou poštou a stejně vám je vrátím včetně elektronické faktury.

Podklady pro soudní překlady (s kulatým razítkem) dokumentů a úředních písemností je třeba doručit na mou adresu v papírové podobě - osobně nebo v zásilce Českou poštou. Text přeložím ze zdrojového do cílového jazyka, vytisknu a v papírové podobě pevně svážu s dodaným podkladem. Podkladem může být originální papírový dokument (např. rodný list, výpis z obchodního rejstříku, pracovní smlouva, vysvědčení, rozsudek), vhodnější však bývá zpravidla jeho úředně ověřená kopie, aby vám zůstal originál zachován neporušen pro případné budoucí použití pro jiné účely.

Jako překladatelka nemám právo ověřovat dokumenty, ověřenou kopii si proto musíte zajistit sami ještě před příchodem ke mně. Nejbližším místem pro ověřování dokumentů je přepážka Czech point na poště Zlín 5 (Okružní 4695).

Neověřuji a neopatřuji dodatečně kulatým razítkem soudního prekladateľa žádné dokumenty, které jste si přeložili sami nebo které vám někdo přeložil. Ověřovaný dokument vždy překládám sama.

Účtovanou cenu za soudní překlad mi můžete zaplatit v hotovosti při převzetí přeloženého dokumentu, nebo vám jej mohu zaslat Českou poštou na dobírku, nebo pokud předem předložíte řádnou objednávku, můžete dostat překlad s fakturou, kterou uhradíte do 14 dnů bezhotovostně na můj bankovní účet.